Välkommen till APJ Betong & anläggningsteknik AB

Affärsidé

APJ erbjuder kompletta mark- och betongarbeten till en bestämd nivå, färdig bottenplatta eller färdig källarvåning i samma entreprenad. APJ utför också avancerade betongkonstruktioner och betongstommar. Våra kunder är fackfolk från både offentlig och privat sektor.

Stomentreprenader

Med APJ-metoden utför vi även stomentreprenader, exempelvis kontors- och bostadshus.

Betongelement

Vid vår egen fabrik i Rö norr om Stockholm tillverkar vi betongelement som används i våra entreprenader.

  • Skalelementprodukter
  • Balkongplattor

Vi säljer också produkterna till kunder som utför egen montering.

Tips: För privatpersoner som vill anlita en seriös byggare rekommenderar vi att gå in på Stockholms Byggmästareförening, sök medlem. www.stockholmsbf.se